To Fly With You ละลายรักนักไอซ์สเก็ต (สเก็ตหัวใจ ให้ถึงฝัน) พากย์ไทย Ep.1-33 จบ

To Fly With You


ซีรี่ย์จีน To Fly With You ละลายรักนักไอซ์สเก็ต (สเก็ตหัวใจ ให้ถึงฝัน) เสิ่นเจิงอี สาวน้อยผู้รักการเล่นสเกต อยากจะเข้าร่วมทีมมืออาชีพแม้ว่าทักษะของเธอจะยังไม่ดีพอ และในการเผชิญความท้าทายใหม่ ๆ เธอก็ได้รับความช่วยเหลือจากเส้าเป่ยเซิง นักสเกตลีลาตัวท็อปของจู๋เฟิง ในระหว่างที่สิ่งต่าง ๆ ดำเนินไป อดีตเรื่องแม่และโค้ชของเธอก็เริ่มเผยออกมา เรื่องราวของสองนักสเกตที่ไล่ตามความฝันของตัวเอง

To Fly With You (สเก็ตหัวใจ ให้ถึงฝัน) พากย์ไทย Ep.1

To Fly With You (สเก็ตหัวใจ ให้ถึงฝัน) พากย์ไทย Ep.2

To Fly With You (สเก็ตหัวใจ ให้ถึงฝัน) พากย์ไทย Ep.3

To Fly With You (สเก็ตหัวใจ ให้ถึงฝัน) พากย์ไทย Ep.4

To Fly With You (สเก็ตหัวใจ ให้ถึงฝัน) พากย์ไทย Ep.5

To Fly With You (สเก็ตหัวใจ ให้ถึงฝัน) พากย์ไทย Ep.6

To Fly With You ละลายรักนักไอซ์สเก็ต พากย์ไทย EP.7

To Fly With You ละลายรักนักไอซ์สเก็ต พากย์ไทย EP.8

To Fly With You ละลายรักนักไอซ์สเก็ต พากย์ไทย EP.9

To Fly With You ละลายรักนักไอซ์สเก็ต พากย์ไทย EP.10

To Fly With You ละลายรักนักไอซ์สเก็ต พากย์ไทย EP.11

To Fly With You ละลายรักนักไอซ์สเก็ต พากย์ไทย EP.12

To Fly With You ละลายรักนักไอซ์สเก็ต พากย์ไทย EP.13

To Fly With You ละลายรักนักไอซ์สเก็ต พากย์ไทย EP.14

To Fly With You ละลายรักนักไอซ์สเก็ต พากย์ไทย EP.15

To Fly With You ละลายรักนักไอซ์สเก็ต พากย์ไทย EP.16

To Fly With You ละลายรักนักไอซ์สเก็ต พากย์ไทย EP.17

To Fly With You ละลายรักนักไอซ์สเก็ต พากย์ไทย EP.18

To Fly With You ละลายรักนักไอซ์สเก็ต พากย์ไทย EP.19

To Fly With You ละลายรักนักไอซ์สเก็ต พากย์ไทย EP.20

To Fly With You ละลายรักนักไอซ์สเก็ต พากย์ไทย EP.21

To Fly With You ละลายรักนักไอซ์สเก็ต พากย์ไทย EP.22

To Fly With You ละลายรักนักไอซ์สเก็ต พากย์ไทย EP.23

To Fly With You ละลายรักนักไอซ์สเก็ต พากย์ไทย EP.24

To Fly With You ละลายรักนักไอซ์สเก็ต พากย์ไทย EP.25

To Fly With You ละลายรักนักไอซ์สเก็ต พากย์ไทย EP.26

To Fly With You ละลายรักนักไอซ์สเก็ต พากย์ไทย EP.27

To Fly With You ละลายรักนักไอซ์สเก็ต พากย์ไทย EP.28

To Fly With You ละลายรักนักไอซ์สเก็ต พากย์ไทย EP.29

To Fly With You ละลายรักนักไอซ์สเก็ต พากย์ไทย EP.30

To Fly With You ละลายรักนักไอซ์สเก็ต พากย์ไทย EP.31

To Fly With You ละลายรักนักไอซ์สเก็ต พากย์ไทย EP.32

To Fly With You ละลายรักนักไอซ์สเก็ต พากย์ไทย EP.33 จบ