Three-Body (2023) ดาวซานถี่ อุบัติการณ์สงครามล้างโลก ซับไทย Ep.1-24

Three-Body (2023) ดาวซานถี่ อุบัติการณ์สงครามล้างโลก

hree-Body ดาวซานถี่ อุบัติการณ์สงครามล้างโลก ปี 2007 เกิดความผิดปกติในวิทยาศาสตร์พื้นฐานของโลก นักวิทยาศาสตร์ฆ่าตัวตาย การนับเวลาถอยหลังปาฏิหาริย์ พรมแดนวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติการลับๆ และเกม “Three-Body” ลึกลับ นักวิทยาศาสตร์นาโนเมตรหวังเหมี่ยวถูกตำรวจสื่อเฉียงนำตัวไปช่วยสืบสวนองค์กร “พรมแดนวิทยาศาสตร์” พวกเขาติดต่อกับองค์กร ETO และพบความลับของเกม “Three-Body” ด้วยความร่วมกันของทุกคน พวกเขาเตรียมนำทุกคนเผชิญกับวิกฤตของมนุษยชาติที่กำลังจะมาถึง

Three-Body (2023) ดาวซานถี่ อุบัติการณ์สงครามล้างโลก ซับไทย Ep.1

Three-Body (2023) ดาวซานถี่ อุบัติการณ์สงครามล้างโลก ซับไทย Ep.2

Three-Body (2023) ดาวซานถี่ อุบัติการณ์สงครามล้างโลก ซับไทย Ep.3

Three-Body (2023) ดาวซานถี่ อุบัติการณ์สงครามล้างโลก ซับไทย Ep.4

Three-Body (2023) ดาวซานถี่ อุบัติการณ์สงครามล้างโลก ซับไทย Ep.5

Three-Body (2023) ดาวซานถี่ อุบัติการณ์สงครามล้างโลก ซับไทย Ep.6

Three-Body (2023) ดาวซานถี่ อุบัติการณ์สงครามล้างโลก ซับไทย Ep.7

Three-Body (2023) ดาวซานถี่ อุบัติการณ์สงครามล้างโลก ซับไทย Ep.8

Three-Body (2023) ดาวซานถี่ อุบัติการณ์สงครามล้างโลก ซับไทย Ep.9

Three-Body (2023) ดาวซานถี่ อุบัติการณ์สงครามล้างโลก ซับไทย Ep.10

Three-Body (2023) ดาวซานถี่ อุบัติการณ์สงครามล้างโลก ซับไทย Ep.11

Three-Body (2023) ดาวซานถี่ อุบัติการณ์สงครามล้างโลก ซับไทย Ep.12

Three-Body (2023) ดาวซานถี่ อุบัติการณ์สงครามล้างโลก ซับไทย Ep.13

Three-Body (2023) ดาวซานถี่ อุบัติการณ์สงครามล้างโลก ซับไทย Ep.14

Three-Body (2023) ดาวซานถี่ อุบัติการณ์สงครามล้างโลก ซับไทย Ep.15

Three-Body (2023) ดาวซานถี่ อุบัติการณ์สงครามล้างโลก ซับไทย Ep.16

Three-Body (2023) ดาวซานถี่ อุบัติการณ์สงครามล้างโลก ซับไทย Ep.17

Three-Body (2023) ดาวซานถี่ อุบัติการณ์สงครามล้างโลก ซับไทย Ep.18

Three-Body (2023) ดาวซานถี่ อุบัติการณ์สงครามล้างโลก ซับไทย Ep.19

Three-Body (2023) ดาวซานถี่ อุบัติการณ์สงครามล้างโลก ซับไทย Ep.20

Three-Body (2023) ดาวซานถี่ อุบัติการณ์สงครามล้างโลก ซับไทย Ep.21

Three-Body (2023) ดาวซานถี่ อุบัติการณ์สงครามล้างโลก ซับไทย Ep.22

Three-Body (2023) ดาวซานถี่ อุบัติการณ์สงครามล้างโลก ซับไทย Ep.23