Home » The Tax Collector แก๊งเดือดรีดภาษีเลือด ซับไทย

The Tax Collector แก๊งเดือดรีดภาษีเลือด ซับไทย

The Tax Collector แก๊งเดือดรีดภาษีเลือด ซับไทย

The Tax Collector แก๊งเดือดรีดภาษีเลือด ซับไทย  เดวิดและครีปเปอร์ทำงานเป็น “คนเก็บภาษี” ให้เจ้าพ่อมาเฟียที่ชื่อวิซาร์ด แต่เมื่อคู่ปรับเก่าของวิซาร์ดกลับมา เดวิดกลับพบว่าตัวเองต้องดิ้นรนเพื่อปกป้องสิ่งที่สำคัญกับเขามากที่สุด นั่นคือครอบครัวของเขา

[block]


[/block]