The Matrix Resurrections (2021) เดอะ เมทริกซ์ เรเซอเร็คชั่นส์ พากย์ไทย

โลกแห่งความเป็นจริงสองประการ หนึ่ง ชีวิตประจำวัน; อื่น ๆ สิ่งที่อยู่เบื้องหลังมัน เพื่อค้นหาว่าความเป็นจริงของเขาเป็นโครงสร้างหรือไม่ The Matrix Resurrections (2021) เดอะ เมทริกซ์ เรเซอเร็คชั่นส์ ต้องรู้จักตัวเองอย่างแท้จริง

The Matrix Resurrections (2021) เดอะ เมทริกซ์ เรเซอเร็คชั่นส์ พากย์ไทย