Home » The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP 1-13 จบ

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP 1-13 จบ

แต่สิ่งที่ทำให้เขาเป็นทุกข์มากที่สุด คือการไม่มีจิตวิญญาณเป็นของตัวเอง ไม่อาจสัมผัสได้ถึงความรู้สึกต่าง ๆ The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณเหมือนอย่างเซี่ยตงชิงได้

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.1

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.2

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.3

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.4

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.5

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.6

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.7

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.8

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.9

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.10

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.11

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.12

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.13 End