The Autumn Ballad ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา ซับไทย Ep.1-34 (จบ)

The Autumn Ballad


นี่เป็นเรื่องราวของชิวเยียนคุณหนูใหญ่แห่งจวนสกุลชิวที่ไม่ได้รับความรักใคร่เอ็นดูจากคนในครอบครัว ใช้ความพยายามและสติปัญญาของตนจนสามารถก้าวออกมาจากที่แห่งนั้นได้ ท่ามกลางการคิดวิเคราะห์คลี่คลายคดีปริศนาแต่ละคดี และการก้าวไปข้างหน้าด้วยความยากลำบากในแต่ละครั้ง The Autumn Ballad จนมาพบกับเหลียงอี้ท่านอ๋องที่หน้าเนื้อใจเสือและแสนเย็นชา จากการประชันสติปัญญาก็กลายเป็นคู่ที่รู้ใจที่คอยเคียงข้าง สุดท้ายแล้วพวกเขาทั้งคู่ก็ได้รับความรักและความสุขที่เป็นของตน

The Autumn Ballad ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา ซับไทย Ep.1

The Autumn Ballad ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา ซับไทย Ep.2

The Autumn Ballad ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา ซับไทย Ep.3

The Autumn Ballad ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา ซับไทย Ep.4

The Autumn Ballad ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา ซับไทย Ep.5

The Autumn Ballad ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา ซับไทย Ep.6

The Autumn Ballad ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา ซับไทย Ep.7

The Autumn Ballad ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา ซับไทย Ep.8

The Autumn Ballad ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา ซับไทย Ep.9

The Autumn Ballad ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา ซับไทย Ep.10

The Autumn Ballad ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา ซับไทย Ep.11

The Autumn Ballad ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา ซับไทย Ep.12

The Autumn Ballad ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา ซับไทย Ep.13

The Autumn Ballad ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา ซับไทย Ep.14

The Autumn Ballad ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา ซับไทย Ep.15

The Autumn Ballad ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา ซับไทย Ep.16

The Autumn Ballad ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา ซับไทย Ep.17

The Autumn Ballad ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา ซับไทย Ep.18

The Autumn Ballad ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา ซับไทย Ep.19

The Autumn Ballad ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา ซับไทย Ep.20

The Autumn Ballad ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา ซับไทย Ep.21

The Autumn Ballad ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา ซับไทย Ep.22

The Autumn Ballad ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา ซับไทย Ep.23

The Autumn Ballad ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา ซับไทย Ep.24

The Autumn Ballad ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา ซับไทย EP.25

The Autumn Ballad ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา ซับไทย EP.26

The Autumn Ballad ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา ซับไทย EP.27

The Autumn Ballad ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา ซับไทย EP.28

The Autumn Ballad ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา ซับไทย EP.29

The Autumn Ballad ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา ซับไทย EP.30

The Autumn Ballad ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา ซับไทย EP.31

The Autumn Ballad ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา ซับไทย EP.32

The Autumn Ballad ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา ซับไทย EP.33

The Autumn Ballad ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา ซับไทย EP.34จบ