Thank You Doctor (2022) สื่อหัวใจ EICU ซับไทย Ep.1-33

Thank You Doctor (2022) สื่อหัวใจ EICU

สื่อหัวใจ EICU Thank You, Doctor (2022) เซียวหยาน เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ด้วยการต้องแบกรับความจ็บปวดจากการสูญเสียคู่หมั้นของเธอ เมื่อเธอมาถึงโรงพยาบาลถงซาน เธอที่แม้ว่าจะดูเป็นคนเคร่งขรึมและแข็งกระด้าแต่ก็จะพิถีพิถันกับการใช้ทักษะวิชาชีพทางการแพทย์ของตัวเอง เธอใช้เทคนิคในการทำการผ่าตัดได้แม่นยำราวกับเครื่องจักร ขณะเดียวกันนั้น ไป๋ซู หมอหนุ่มผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี เขาต้องเผชิญหน้ากับการเสาะหาความหวังท่ามกลางสถานการณ์สิ้นหวัง จากการรับดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเขา หญิงสาวกับชายหนุ่มทั้งคู่ต่างมีปณิธานในอาชีพที่คล้ายกัน กลายเป็นส่วนที่ช่วยเติมเต็มกันและกันจากบรรยากาศหลากหลายอารมณ์ในรั้วโรงพยาบาลแห่งนี้

Thank You Doctor (2022) สื่อหัวใจ EICU ซับไทย Ep.1

Thank You Doctor (2022) สื่อหัวใจ EICU ซับไทย Ep.2

Thank You Doctor (2022) สื่อหัวใจ EICU ซับไทย Ep.3

Thank You Doctor (2022) สื่อหัวใจ EICU ซับไทย Ep.4

Thank You Doctor (2022) สื่อหัวใจ EICU ซับไทย Ep.5

Thank You Doctor (2022) สื่อหัวใจ EICU ซับไทย Ep.6

Thank You Doctor (2022) สื่อหัวใจ EICU ซับไทย Ep.7

Thank You Doctor (2022) สื่อหัวใจ EICU ซับไทย Ep.8

Thank You Doctor (2022) สื่อหัวใจ EICU ซับไทย Ep.9

Thank You Doctor (2022) สื่อหัวใจ EICU ซับไทย Ep.10

Thank You Doctor (2022) สื่อหัวใจ EICU ซับไทย Ep.11

Thank You Doctor (2022) สื่อหัวใจ EICU ซับไทย Ep.12

Thank You Doctor (2022) สื่อหัวใจ EICU ซับไทย Ep.13

Thank You Doctor (2022) สื่อหัวใจ EICU ซับไทย Ep.14

Thank You Doctor (2022) สื่อหัวใจ EICU ซับไทย Ep.15

Thank You Doctor (2022) สื่อหัวใจ EICU ซับไทย Ep.16

Thank You Doctor (2022) สื่อหัวใจ EICU ซับไทย Ep.17

Thank You Doctor (2022) สื่อหัวใจ EICU ซับไทย Ep.18

Thank You Doctor (2022) สื่อหัวใจ EICU ซับไทย Ep.19

Thank You Doctor (2022) สื่อหัวใจ EICU ซับไทย Ep.20

Thank You Doctor (2022) สื่อหัวใจ EICU ซับไทย Ep.21

Thank You Doctor (2022) สื่อหัวใจ EICU ซับไทย Ep.22

Thank You Doctor (2022) สื่อหัวใจ EICU ซับไทย Ep.23

Thank You Doctor (2022) สื่อหัวใจ EICU ซับไทย Ep.24

Thank You Doctor (2022) สื่อหัวใจ EICU ซับไทย Ep.25

Thank You Doctor (2022) สื่อหัวใจ EICU ซับไทย Ep.26

Thank You Doctor (2022) สื่อหัวใจ EICU ซับไทย Ep.27

Thank You Doctor (2022) สื่อหัวใจ EICU ซับไทย Ep.28

Thank You Doctor (2022) สื่อหัวใจ EICU ซับไทย Ep.29

Thank You Doctor (2022) สื่อหัวใจ EICU ซับไทย Ep.30

Thank You Doctor (2022) สื่อหัวใจ EICU ซับไทย Ep.31

Thank You Doctor (2022) สื่อหัวใจ EICU ซับไทย Ep.32