Song of the Moon (2022) บทเพลงแห่งจันทรา ซับไทย Ep.1-40 (จบ)

Song of the Moon (2022) บทเพลงแห่งจันทรา

Song of the Moon (2022) บทเพลงแห่งจันทรา  “หลิ่วเซา” (รับบทโดย สวีลู่) สาวน้อยที่เปลี่ยนชะตาชีวิตของเธอเพื่อความสุขที่ได้อยู่กับชายลึกลับเป็นเวลาสามวัน ตั้งแต่นั้นเธอก็ต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขไปพร้อมกับเขา เพื่อปกป้องประชาชน หรือเพื่อปกป้องคนรัก พวกเขาฝ่าฟันอุปสรรคมากมายและได้ให้คำมั่นสัญญากันไว้ สุดท้ายแล้วพวกเขาจะต่อสู้กับโชคชะตาและเปลี่ยนแปลงตอนจบได้หรือไม่

Song of the Moon (2022) บทเพลงแห่งจันทรา ซับไทย Ep.1

Song of the Moon (2022) บทเพลงแห่งจันทรา ซับไทย Ep.2

Song of the Moon (2022) บทเพลงแห่งจันทรา ซับไทย Ep.3

Song of the Moon (2022) บทเพลงแห่งจันทรา ซับไทย Ep.4

Song of the Moon (2022) บทเพลงแห่งจันทรา ซับไทย Ep.5

Song of the Moon (2022) บทเพลงแห่งจันทรา ซับไทย Ep.6

Song of the Moon (2022) บทเพลงแห่งจันทรา ซับไทย Ep.7

Song of the Moon (2022) บทเพลงแห่งจันทรา ซับไทย Ep.8

Song of the Moon (2022) บทเพลงแห่งจันทรา ซับไทย Ep.9

Song of the Moon (2022) บทเพลงแห่งจันทรา ซับไทย Ep.10

Song of the Moon (2022) บทเพลงแห่งจันทรา ซับไทย Ep.11

Song of the Moon (2022) บทเพลงแห่งจันทรา ซับไทย Ep.12

Song of the Moon (2022) บทเพลงแห่งจันทรา ซับไทย Ep.13

Song of the Moon (2022) บทเพลงแห่งจันทรา ซับไทย Ep.14

Song of the Moon (2022) บทเพลงแห่งจันทรา ซับไทย Ep.15

Song of the Moon (2022) บทเพลงแห่งจันทรา ซับไทย Ep.16

Song of the Moon (2022) บทเพลงแห่งจันทรา ซับไทย Ep.17

Song of the Moon (2022) บทเพลงแห่งจันทรา ซับไทย Ep.18

Song of the Moon (2022) บทเพลงแห่งจันทรา ซับไทย Ep.19

Song of the Moon (2022) บทเพลงแห่งจันทรา ซับไทย Ep.20