Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย ตอน 1-20 จบ

เรื่องราวของการสอบสวนซักถามของทนายความคนเก่งที่มีความเข้าใจพิเศษ แต่ว่าอยู่ๆความรู้ความเข้าใจนี้กำลังจะหายไปRemember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม เขาจำต้องรีบช่วยทำให้บิดาเป็นผู้บริสุทธิ์ให้ได้ Seo Jin Woo (Yoo Seung Ho) เป็นหนุ่มน้อยที่มีภาวการณ์ของ Hyperthymesia อาการที่ทำให้เขาสามารถจำเนื้อหาของสมัยก่อนได้เพอร์เฟ็ค แล้วก็เขาอยากพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของบิดา Seo Jin Woo แปลงเป็นทนาย แล้วก็ใช้ความรู้ทั้งหมดที่มีเพื่อช่วยทำให้บิดาไร้มลทิน ถ้าว่าเขากำลังเริ่มที่จะความจำเสื่อมสาเหตุจากโรคอัลไซเมอร์

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.1

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.2

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.3

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.4

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.5

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.6

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.7

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.8

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.9

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.10

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.11

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.12

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.13

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.14

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.15

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.16

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.17

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.18

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.19

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.20 End