Remarriage & Desires ปรารถนารักครั้งที่สอง พากย์ไทย Ep.1-8 (จบ)

Remarriage & Desires ปรารถนารักครั้งที่สอง พากย์ไทย

Remarriage & Desires ปรารถนารักครั้งที่สอง   เรื่องราวซีรี่ย์เสียดสีสังคมเกาหลีที่ถูกครอบงำด้วยแรงปรารถนา เล่าถึงกลุ่มคนที่ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะยกระดับสถานะทางสังคมด้วยการแต่งงานหรือแต่งงานใหม่กับคนในแวดวงชั้นสูงผ่าน Rex เอเจนซี่หาคู่ระดับเอ็กซ์คลูซีฟที่ให้บริการเฉพาะชนชั้นสูงในแวดวงสังคม พวกเขาต้องการจะคว้าเอาใครสักคนจากระดับ “Black” ซึ่งเป็นลำดับสูงสุดและที่มีสัดส่วนเพียง 0.001% เท่านั้น ซีรีส์จะถ่ายทอดภาพการทำให้การเดตและการแต่งงานกลายเป็นธุรกิจได้อย่างเฉียบแหลม รวมไปถึงมุมมองของสังคมที่เราอาศัยอยู่ด้วย

Through an exclusive matchmaking agency, women strive to marry a desirable bachelor and into the highest echelon of society. Through an exclusive matchmaking agency, women strive to marry a desirable bachelor and into the highest echelon of society. Through an exclusive matchmaking agency, women strive to marry a desirable bachelor and into the highest echelon of society. Through an exclusive matchmaking agency, women strive to marry a desirable bachelor and into the highest echelon of society. Through an exclusive matchmaking agency, women strive to marry a desirable bachelor and into the highest echelon of society. Through an exclusive matchmaking agency, women strive to marry a desirable bachelor and into the highest echelon of society.

Remarriage & Desires ปรารถนารักครั้งที่สอง พากย์ไทย Ep.1

Remarriage & Desires ปรารถนารักครั้งที่สอง พากย์ไทย Ep.2

Remarriage & Desires ปรารถนารักครั้งที่สอง พากย์ไทย Ep.3

Remarriage & Desires ปรารถนารักครั้งที่สอง พากย์ไทย Ep.4

Remarriage & Desires ปรารถนารักครั้งที่สอง พากย์ไทย Ep.5

Remarriage & Desires ปรารถนารักครั้งที่สอง พากย์ไทย Ep.6

Remarriage & Desires ปรารถนารักครั้งที่สอง พากย์ไทย Ep.7

Remarriage & Desires ปรารถนารักครั้งที่สอง พากย์ไทย Ep.8 (จบ)

Tags: