Perfect Mismatch (2023) รักเกินต้าน ประธานจอมหยิ่ง พากย์ไทย Ep.1-24 (จบ)

Perfect Mismatch (2023) รักเกินต้าน ประธานจอมหยิ่ง

Perfect Mismatch รักเกินต้าน ประธานจอมหยิ่ง  ซือฮวาฮวาหญิงสาวบ้าน ๆ ที่เกิดในชนบทมีศิลปะการป้องกันตัวและเชี่ยวชาญใน “ศิลปะการต่อสู้สิบแปดกระบวนท่า” กำลังออกเดินทางลงเขาเพียงลำพังเพื่อฝึกฝนและทำตามคำสัญญา “ความดี 98 ประการ” ที่ให้ไว้กับอาจารย์ เมื่อเข้าเมืองมาเป็นครั้งแรกเธอก็ได้กลายเป็นพรีเซนเตอร์ขององค์กรโดยไม่ได้ตั้งใจ และได้ช่วยโจวจือเฝ่ยประธานบ้าอำนาจสองหน้าเอาไว้ อีกทั้งประธานบ้าอำนาจคนนี้ยังอยู่ท่ามกลางความบาดหมางภายในครอบครัว ทำให้เกิดความเจ็บช้ำภายในซ้ำแล้วซ้ำเล่า เรื่องราวที่ดูเหมือนบังเอิญแต่เต็มไปด้วยโชคชะตาได้เริ่มต้นขึ้น สภาพแวดล้อมในการเติบโต ทัศนคติในการใช้ชีวิต และวิถีชีวิตที่แตกต่างกันอย่างมากของคนสองคนได้มารักษาเยียวยากันจากการได้พบเจอกัน ท่ามกลางครอบครัว มิตรภาพ และความรัก ในที่สุดทั้งสองคนก็ได้เติบโตขึ้นและกลายเป็นความรักที่สวยงามของอีกฝ่าย

Perfect Mismatch (2023) รักเกินต้าน ประธานจอมหยิ่ง พากย์ไทย Ep.1

Perfect Mismatch (2023) รักเกินต้าน ประธานจอมหยิ่ง พากย์ไทย Ep.2

Perfect Mismatch (2023) รักเกินต้าน ประธานจอมหยิ่ง พากย์ไทย Ep.3

Perfect Mismatch (2023) รักเกินต้าน ประธานจอมหยิ่ง พากย์ไทย Ep.4

Perfect Mismatch (2023) รักเกินต้าน ประธานจอมหยิ่ง พากย์ไทย Ep.5

Perfect Mismatch (2023) รักเกินต้าน ประธานจอมหยิ่ง พากย์ไทย Ep.6

Perfect Mismatch (2023) รักเกินต้าน ประธานจอมหยิ่ง พากย์ไทย Ep.7

Perfect Mismatch (2023) รักเกินต้าน ประธานจอมหยิ่ง พากย์ไทย Ep.8

Perfect Mismatch (2023) รักเกินต้าน ประธานจอมหยิ่ง พากย์ไทย Ep.9

Perfect Mismatch (2023) รักเกินต้าน ประธานจอมหยิ่ง พากย์ไทย Ep.10

Perfect Mismatch (2023) รักเกินต้าน ประธานจอมหยิ่ง พากย์ไทย Ep.11

Perfect Mismatch (2023) รักเกินต้าน ประธานจอมหยิ่ง พากย์ไทย Ep.12

Perfect Mismatch (2023) รักเกินต้าน ประธานจอมหยิ่ง พากย์ไทย Ep.13

Perfect Mismatch (2023) รักเกินต้าน ประธานจอมหยิ่ง พากย์ไทย Ep.14

Perfect Mismatch (2023) รักเกินต้าน ประธานจอมหยิ่ง พากย์ไทย Ep.15

Perfect Mismatch (2023) รักเกินต้าน ประธานจอมหยิ่ง พากย์ไทย Ep.16

Perfect Mismatch (2023) รักเกินต้าน ประธานจอมหยิ่ง พากย์ไทย Ep.17

Perfect Mismatch (2023) รักเกินต้าน ประธานจอมหยิ่ง พากย์ไทย Ep.18

Perfect Mismatch (2023) รักเกินต้าน ประธานจอมหยิ่ง พากย์ไทย Ep.19

Perfect Mismatch (2023) รักเกินต้าน ประธานจอมหยิ่ง พากย์ไทย Ep.20

Perfect Mismatch (2023) รักเกินต้าน ประธานจอมหยิ่ง พากย์ไทย Ep.21

Perfect Mismatch (2023) รักเกินต้าน ประธานจอมหยิ่ง พากย์ไทย Ep.22

Perfect Mismatch (2023) รักเกินต้าน ประธานจอมหยิ่ง พากย์ไทย Ep.23

Perfect Mismatch (2023) รักเกินต้าน ประธานจอมหยิ่ง พากย์ไทย Ep.24 (จบ)