Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย ตอน 1-20 จบ

เนื่องจากชนชั้นสูงเผ่าอวี่สามารถกางปีกบินได้จึงได้รับการยกย่องเสมือนเป็นเทพ Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 ขณะเดียวกันก็เป็นที่อิจฉาของชนเผ่าอื่นๆ

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.1

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.2

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.3

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.4

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.5

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.6

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.7

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.8

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.9

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.10

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.11

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.12

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.13

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.14

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.15

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.16

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.17

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.18

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.19

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.20 End