New Life Begins (2022) ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น พากย์ไทย Ep.1-25

New Life Begins (2022) ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น

ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น พากย์ไทย New Life Begins (2022) เพราะการคัดเลือกแต่งงาน หญิงสาวจากทั่วทุกมุมโลกจึงมารวมตัวกันที่ซินชวน อิ่นเจิงหกนายน้อยแห่งซินชวนผู้น้ำนิ่งไหลลึก ได้มีความผูกพันโดยบังเอิญกับหลี่เวยที่ต้องการเพียงถูดคัดออกและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขที่บ้านเกิดของเธอ ทั้งสองได้เริ่มต้นชีวิตที่เต็มไปด้วยเรื่องราวต่าง ๆ มากมายแต่เติมเต็มซึ่งกันและกัน และด้วยการที่อิ่นเจิงต้องเข้ารับตำแหน่งในวัง ทำให้ทั้งสองมีรสนิยมและหัวใจที่คล้ายคลึงกันทีละน้อย ทั้งยังได้ใช้เวลาร่วมกันและเติบโตไปพร้อมกับพี่น้องคนอื่น ๆ ที่มีนิสัยและโชคชะตาต่างกัน พวกเขาร่วมกันเขียนชีวิตประจำวันอันอบอุ่นของครอบครัวซินชวน

New Life Begins (2022) ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น พากย์ไทย Ep.1

New Life Begins (2022) ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น พากย์ไทย Ep.2

New Life Begins (2022) ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น พากย์ไทย Ep.3

New Life Begins (2022) ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น พากย์ไทย Ep.4

New Life Begins (2022) ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น พากย์ไทย Ep.5

New Life Begins (2022) ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น พากย์ไทย Ep.6

New Life Begins (2022) ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น พากย์ไทย Ep.7

New Life Begins (2022) ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น พากย์ไทย Ep.8

New Life Begins (2022) ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น พากย์ไทย Ep.9

New Life Begins (2022) ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น พากย์ไทย Ep.10

New Life Begins (2022) ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น พากย์ไทย Ep.11

New Life Begins (2022) ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น พากย์ไทย Ep.12

New Life Begins (2022) ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น พากย์ไทย Ep.13

New Life Begins (2022) ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น พากย์ไทย Ep.14

New Life Begins (2022) ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น พากย์ไทย Ep.15

New Life Begins (2022) ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น พากย์ไทย Ep.16

New Life Begins (2022) ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น พากย์ไทย Ep.17

New Life Begins (2022) ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น พากย์ไทย Ep.18

New Life Begins (2022) ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น พากย์ไทย Ep.19

New Life Begins (2022) ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น พากย์ไทย Ep.20

New Life Begins (2022) ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น พากย์ไทย Ep.21

New Life Begins (2022) ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น พากย์ไทย Ep.22

New Life Begins (2022) ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น พากย์ไทย Ep.23

New Life Begins (2022) ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น พากย์ไทย Ep.24