My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.1-32 (จบ)

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา

เรื่องย่อ My Sunshine นักศึกษามหาวิทยาลัย จ้าวม่อเซิง ตกหลุมรักแรกพบกับเหออี่เชิน นักเรียนพรสวรรค์จากคณะนิติศาสตร์ จ้าวม่อเซิงผู้มีบุคลิกสดใสตรงไปตรงมาพยายามเข้าหาเหออี่เชิน วิธีการที่แตกต่างของจ้าวม่อเซิงทำให้เหออี่เชินเริ่มสนใจ เรื่องราวความรักของทั้งสองคนในรั้วมหาวิทยาลัยเริ่มเติบโตขึ้นอย่างลับๆ แต่น้องสาวบุญธรรมของเหออี่เชิน เหออี่เหมย ก็รวบรวมความกล้าที่จะประกาศท้าทายกับจ้าวม่อเซิง เมื่อจ้าวม่อเซิงไปขอคำยืนยันจากเหออี่เชินก็ได้รับคำ

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.1

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.2

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.3

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.4

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.5

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.6

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.7

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.8

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.9

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.10

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.11

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.12

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.13

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.14

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.15

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.16

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.17

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.18

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.19

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.20

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.21

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.22

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.23

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.24

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.25

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.26

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.27

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.28

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.29

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.30

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.31

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.32 (จบ)