Watch now
My Forever Sunshine ตราบฟ้ามีตะวัน ตอนที่ 1
Video thumbnail
My Forever Sunshine ตราบฟ้ามีตะวัน ตอนที่ 1
Video thumbnail
My Forever Sunshine ตราบฟ้ามีตะวัน ตอนที่ 2
Video thumbnail
My Forever Sunshine ตราบฟ้ามีตะวัน ตอนที่ 3
Video thumbnail
My Forever Sunshine ตราบฟ้ามีตะวัน ตอนที่ 4
Video thumbnail
My Forever Sunshine ตราบฟ้ามีตะวัน ตอนที่ 5
Video thumbnail
My Forever Sunshine ตราบฟ้ามีตะวัน ตอนที่ 6
Video thumbnail
My Forever Sunshine ตราบฟ้ามีตะวัน ตอนที่ 7
Video thumbnail
My Forever Sunshine ตราบฟ้ามีตะวัน ตอนที่ 8
Video thumbnail
My Forever Sunshine ตราบฟ้ามีตะวัน ตอนที่ 9
Video thumbnail
My Forever Sunshine ตราบฟ้ามีตะวัน ตอนที่ 10
Video thumbnail
My Forever Sunshine ตราบฟ้ามีตะวัน ตอนที่ 11
Video thumbnail
My Forever Sunshine ตราบฟ้ามีตะวัน ตอนที่ 12
Video thumbnail
My Forever Sunshine ตราบฟ้ามีตะวัน ตอนที่ 13
Video thumbnail
My Forever Sunshine ตราบฟ้ามีตะวัน ตอนที่ 14
Video thumbnail
My Forever Sunshine ตราบฟ้ามีตะวัน ตอนที่ 15
Video thumbnail
My Forever Sunshine ตราบฟ้ามีตะวัน ตอนที่ 16
Video thumbnail
My Forever Sunshine ตราบฟ้ามีตะวัน ตอนที่ 17
Video thumbnail
My Forever Sunshine ตราบฟ้ามีตะวัน ตอนที่ 18
Video thumbnail
My Forever Sunshine ตราบฟ้ามีตะวัน ตอนที่ 19 (จบ)
Home » My Forever Sunshine ตราบฟ้ามีตะวัน ตอนที่ 1-19 (จบ)

My Forever Sunshine ตราบฟ้ามีตะวัน ตอนที่ 1-19 (จบ)

My Forever Sunshine ตราบฟ้ามีตะวัน

My Forever Sunshine ตราบฟ้ามีตะวัน แป้ง สาวน้อยที่ชะตาชีวิตอาภัพ ต้องเข้าไปอยู่บ้านของ อาทิตย์ หลังสูญเสียพ่อ หนทางที่เธอจะได้อยู่ในบ้านนี้ต่อก็คือต้องจับอาทิตย์ให้ได้ แต่ใครจะรู้ว่าการเข้าหาอาทิตย์ในครั้งนั้น จะทำให้อาทิตย์เกือบตาย และกลายเป็นเกลียดเธอเข้าไส้ ทำให้เธอต้องถูกเนรเทศไปไกลบ้านถึงสี่ปี จนถึงวันที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง หากคิดว่าเวลาจะเยียวยาความเกลียดได้แต่ก็คงไม่ใช่กับอาทิตย์ เพราะไม่ใช่แค่เกลียดเหมือนเดิม แต่เพิ่มเติมคือเกลียดกว่าเดิมอีก! แต่เมื่อต้องทำตามสัญญาสุดท้ายของพ่ออาทิตย์ เธอก็ต้องอดทนมันให้ได้!