My Chubby Queen (2022) รักบิ๊กไซส์ของมเหสีจอมป่วน ซับไทย Ep.1-13

My Chubby Queen (2022) รักบิ๊กไซส์ของมเหสีจอมป่วน

My Chubby Queen (2022) รักบิ๊กไซส์ของมเหสีจอมป่วน  เรื่องราวของดิไซน์เนอร์เสื้อผ้าปัจจุบันข้ามมิติไปเป็นลูกสาวของแม่ทัพใหญ่ในยุคโบราณ ฮองเฮาไซซ์พิเศษซูจิ่นเซี่ยหนีออกจากวังหลวงแล้วไปซื้อเสื้อผ้ากลับโดนดูถูก ดังนั้นจึงตัดสินใจเปิดร้านเสื้อผ้าขนาดใหญ่สำเร็จรูปเพื่อช่วยให้เหล่าเด็กสาวเรียกความมั่นใจในตัวเองกลับมาได้ ทั้งยังพึ่งพาศักยภาพของตัวเองเปิดอาณาจักรร้านเสื้อผ้าสตรีตัวใหญ่ในเมืองเซี่ยตูและใช้การเติบโตที่สร้างแรงบันดาลใจของหญิงสาวเป็นเส้นเรื่องหลัก เป็นการทำลายภาพลักษณ์เดิม ๆ ทิ้งว่าความงามไม่จำเป็นต้องถูกความคิดส่วนกลางจำกัดความไว้

My Chubby Queen (2022) รักบิ๊กไซส์ของมเหสีจอมป่วน ซับไทย Ep.1

My Chubby Queen (2022) รักบิ๊กไซส์ของมเหสีจอมป่วน ซับไทย Ep.2

My Chubby Queen (2022) รักบิ๊กไซส์ของมเหสีจอมป่วน ซับไทย Ep.3

My Chubby Queen (2022) รักบิ๊กไซส์ของมเหสีจอมป่วน ซับไทย Ep.4

My Chubby Queen (2022) รักบิ๊กไซส์ของมเหสีจอมป่วน ซับไทย Ep.5

My Chubby Queen (2022) รักบิ๊กไซส์ของมเหสีจอมป่วน ซับไทย Ep.6

My Chubby Queen (2022) รักบิ๊กไซส์ของมเหสีจอมป่วน ซับไทย Ep.7

My Chubby Queen (2022) รักบิ๊กไซส์ของมเหสีจอมป่วน ซับไทย Ep.8

My Chubby Queen (2022) รักบิ๊กไซส์ของมเหสีจอมป่วน ซับไทย Ep.9

My Chubby Queen (2022) รักบิ๊กไซส์ของมเหสีจอมป่วน ซับไทย Ep.10

My Chubby Queen (2022) รักบิ๊กไซส์ของมเหสีจอมป่วน ซับไทย Ep.11

My Chubby Queen (2022) รักบิ๊กไซส์ของมเหสีจอมป่วน ซับไทย Ep.12