Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo ข้ามมิติ ลิขิตสวรรค์ พากย์ไทย Ep.1-20 (จบ)

Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo ข้ามมิติ ลิขิตสวรรค์

เรื่องย่อ ข้ามมิติ ลิขิตสวรรค์ Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo โกฮาจิน (ไอยู) หญิงสาวในยุคปัจจุบันที่เกิดอุบัติเหตุในวันที่เกิดสุริยคราสทำให้เธอสลบไปเมื่อเธอฟื้นขึ้นมากลับได้รู้ว่าเธอย้อนกลับไปในสมัย ราชวงศ์โครยอ ในร่างของ แฮซู (ไอยู) ญาติผู้น้องของพระชายาแฮพระชายาในองค์ชาย 8 หรือ องค์ชายวังอุก (คัง ฮา-นึล) พระราชโอรสในพระเจ้าแทโจ (โจมินกี) ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์โครยอทำให้เธอได้เข้าไปพัวพันกับการแย่งชิงตำแหน่งรัชทายาทจนเกิดเป็นความรักสามเส้า

Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo ข้ามมิติ ลิขิตสวรรค์ พากย์ไทย Ep.1

Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo ข้ามมิติ ลิขิตสวรรค์ พากย์ไทย Ep.2

Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo ข้ามมิติ ลิขิตสวรรค์ พากย์ไทย Ep.3

Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo ข้ามมิติ ลิขิตสวรรค์ พากย์ไทย Ep.4

Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo ข้ามมิติ ลิขิตสวรรค์ พากย์ไทย Ep.5

Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo ข้ามมิติ ลิขิตสวรรค์ พากย์ไทย Ep.6

Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo ข้ามมิติ ลิขิตสวรรค์ พากย์ไทย Ep.7

Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo ข้ามมิติ ลิขิตสวรรค์ พากย์ไทย Ep.8

Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo ข้ามมิติ ลิขิตสวรรค์ พากย์ไทย Ep.9

Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo ข้ามมิติ ลิขิตสวรรค์ พากย์ไทย Ep.10

Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo ข้ามมิติ ลิขิตสวรรค์ พากย์ไทย Ep.11

Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo ข้ามมิติ ลิขิตสวรรค์ พากย์ไทย Ep.12

Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo ข้ามมิติ ลิขิตสวรรค์ พากย์ไทย Ep.13

Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo ข้ามมิติ ลิขิตสวรรค์ พากย์ไทย Ep.14

Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo ข้ามมิติ ลิขิตสวรรค์ พากย์ไทย Ep.15

Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo ข้ามมิติ ลิขิตสวรรค์ พากย์ไทย Ep.16

Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo ข้ามมิติ ลิขิตสวรรค์ พากย์ไทย Ep.17

Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo ข้ามมิติ ลิขิตสวรรค์ พากย์ไทย Ep.18

Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo ข้ามมิติ ลิขิตสวรรค์ พากย์ไทย Ep.19

Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo ข้ามมิติ ลิขิตสวรรค์ พากย์ไทย Ep.20 (จบ)