Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.1-37

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ

 เพราะปัญหาทางธุรกิจจึงทำให้ดีไซน์เนอร์สาวโจวฟ่างได้พบกับซ่งหลินบอสใหญ่แห่งบริษัทE-Commerceโดยบังเอิญ พวกเขาทั้งสองเป็นเสมือนคู่กัดที่ไม่สามารถอยู่ร่วมโลกกันได้ ทว่าโลกก็เหวี่ยงให้เขาทั้งสองต้องมาเจอะเจอร่วมงานกันอยู่เสมอ เมื่อคนเก่งหัวดื้อสองคนมาปะทะกัน ก็มักเกิดความขัดแย้งกันอยู่บ่อยครั้ง Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ แต่ว่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผ่านมาก็ทำให้เขาทั้งสองต่างก็เติบโตขึ้น รวมถึงความรู้สึกของเขาทั้งสองที่เคยมีต่อกันก็ค่อย ๆ เปลี่ยนไปในทางที่ดี ทั้งโจวฟ่างและซ่งหลินฝ่าฟันอุปสรรคแย่ ๆ ไปด้วยกัน ไม่หยุดที่จะเดินตามฝันของตนเอง สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเขาและเธอจะลงเอยในรูปแบบไหน

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.1

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.2

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.3

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.4

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.5

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.6

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.7

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.8

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.9

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.10

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.11

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.12

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.13

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.14

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.15

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.16

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.17

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.18

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.19

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.20

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.21

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.22

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.23

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.24

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.25

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.26

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.27

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.28

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.29

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.30

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.31

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.32

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.33

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.34

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.35

Love Designer (2020) ออกแบบรักฉบับพิเศษ พากย์ไทย Ep.36