Kunlun Tomb (2022) คนขุดสุสาน วังเทพคุนหลุน ซับไทย Ep.1-16 (จบ)

Kunlun Tomb (2022) คนขุดสุสาน วังเทพคุนหลุน 

Kunlun Tomb (2022)  เรื่องราวเพื่อทำการตามหาพระศพคริสตัลในธารน้ำแข็งของ “กษัตริย์เกซาร์” ลุงหมิง พ่อค้าของเก่าจากฮ่องกงจึงได้ว่าจ้างผู้กองคลำทองทั้งสามคนได้แก่หูปาอี หวังข่ายเสวียนและ เชอร์รี่หยางเพื่อออกไปตามหามันที่ทิเบต จึงเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการผจญภัยในสุสานโบราณที่แสนอันตรายขึ้น “เพื่อทำการตามหาพระศพคริสตัลในธารน้ำแข็งของ “กษัตริย์เกซาร์” ลุงหมิง พ่อค้าของเก่าจากฮ่องกงจึงได้ว่าจ้างผู้กองคลำทองทั้งสามคนได้แก่หูปาอี หวังข่ายเสวียนและ เชอร์รี่หยางเพื่อออกไปตามหามันที่ทิเบต จึงเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการผจญภัยในสุสานโบราณที่แสนอันตรายขึ้น”

Kunlun Tomb (2022) คนขุดสุสาน วังเทพคุนหลุน ซับไทย Ep.1

Kunlun Tomb (2022) คนขุดสุสาน วังเทพคุนหลุน ซับไทย Ep.2

Kunlun Tomb (2022) คนขุดสุสาน วังเทพคุนหลุน ซับไทย Ep.3

Kunlun Tomb (2022) คนขุดสุสาน วังเทพคุนหลุน ซับไทย Ep.4

Kunlun Tomb (2022) คนขุดสุสาน วังเทพคุนหลุน ซับไทย Ep.5

Kunlun Tomb (2022) คนขุดสุสาน วังเทพคุนหลุน ซับไทย Ep.6

Kunlun Tomb (2022) คนขุดสุสาน วังเทพคุนหลุน ซับไทย Ep.7

Kunlun Tomb (2022) คนขุดสุสาน วังเทพคุนหลุน ซับไทย Ep.8

Kunlun Tomb (2022) คนขุดสุสาน วังเทพคุนหลุน ซับไทย Ep.9

Kunlun Tomb (2022) คนขุดสุสาน วังเทพคุนหลุน ซับไทย Ep.10

Kunlun Tomb (2022) คนขุดสุสาน วังเทพคุนหลุน ซับไทย Ep.11

Kunlun Tomb (2022) คนขุดสุสาน วังเทพคุนหลุน ซับไทย Ep.12

Kunlun Tomb (2022) คนขุดสุสาน วังเทพคุนหลุน ซับไทย Ep.13

Kunlun Tomb (2022) คนขุดสุสาน วังเทพคุนหลุน ซับไทย Ep.14

Kunlun Tomb (2022) คนขุดสุสาน วังเทพคุนหลุน ซับไทย Ep.15

Kunlun Tomb (2022) คนขุดสุสาน วังเทพคุนหลุน ซับไทย Ep.16 (จบ)