Here Is My Exclusive Indulge (2021) หวานละมุนแค่คุณกับผม (ซับไทย) Ep.1-34 จบ

Here Is My Exclusive Indulge (2021)

Here Is My Exclusive Indulge (2021) อวิ๋นเสียงเสี่ยงที่แม่เฝ้าทะนุถนอมมาตั้งแต่เด็ก ชีวิตมีความสุข เป็นคนจิตใจดี ไม่คิดว่าจู่ ๆ วันหนึ่งครอบครัวจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น อวิ๋นอี้หมิงพ่อเลี้ยงของเเธอได้วางแผนบางอย่างทำให้อวิ๋นเสียงเสี่ยงรอดตายอย่างหวุดหวิดและทำให้เย่ชิงแม่ของเธอก็ตกอยู่ในอันตรายเช่นเดียวกับที่เธอเคยเจอ เพื่อปกป้องแม่ อวิ๋นเสียงเสี่ยงกัดฟันลุกขึ้นสู้จากสถานการณ์ที่ลำบากนี้ อวิ๋นเสียงเสี่ยงได้รับความช่วยเหลือจากฟู่ซือหานเผื่อเอาชนะอวิ๋นอี้หมิง ทำให้แผนการร้าย ๆ ของเขาล้มเหลวไปหลายต่อหลายครั้ง ด้วยเรื่องราวร้ายๆ ต่างๆ ทำให้ตัวของอวิ๋นเสียงเสี่ยงเองเติบโตเป็นผู้ใหญ่ จากเด็กสาวที่ไม่ประสีประสากลายเป็นผู้หญิงคนใหม่ที่กล้าคิดกล้าทำ และได้มีความรักอันแสนโรแมนติกกับฟู่ซือหาน ซีรี่ย์จีนออนไลน์มาใหม่

หวานละมุนแค่คุณกับผม (ซับไทย) ep1

หวานละมุนแค่คุณกับผม (ซับไทย) ep2

หวานละมุนแค่คุณกับผม (ซับไทย) ep3

หวานละมุนแค่คุณกับผม (ซับไทย) ep4

หวานละมุนแค่คุณกับผม (ซับไทย) ep5

หวานละมุนแค่คุณกับผม (ซับไทย) ep6

หวานละมุนแค่คุณกับผม (ซับไทย) ep7

หวานละมุนแค่คุณกับผม (ซับไทย) ep8

หวานละมุนแค่คุณกับผม (ซับไทย) ep9

หวานละมุนแค่คุณกับผม (ซับไทย) ep10

หวานละมุนแค่คุณกับผม (ซับไทย) ep11

หวานละมุนแค่คุณกับผม (ซับไทย) ep12

หวานละมุนแค่คุณกับผม (ซับไทย) ep13

หวานละมุนแค่คุณกับผม (ซับไทย) ep14

หวานละมุนแค่คุณกับผม (ซับไทย) ep15

หวานละมุนแค่คุณกับผม (ซับไทย) ep16

หวานละมุนแค่คุณกับผม (ซับไทย) ep17

หวานละมุนแค่คุณกับผม (ซับไทย) ep18

หวานละมุนแค่คุณกับผม (ซับไทย) ep19

หวานละมุนแค่คุณกับผม (ซับไทย) ep20

หวานละมุนแค่คุณกับผม (ซับไทย) ep21

หวานละมุนแค่คุณกับผม (ซับไทย) ep22

หวานละมุนแค่คุณกับผม (ซับไทย) ep23

หวานละมุนแค่คุณกับผม (ซับไทย) ep24

หวานละมุนแค่คุณกับผม (ซับไทย) ep25

หวานละมุนแค่คุณกับผม (ซับไทย) ep26

หวานละมุนแค่คุณกับผม (ซับไทย) ep27

หวานละมุนแค่คุณกับผม (ซับไทย) ep28

หวานละมุนแค่คุณกับผม (ซับไทย) ep29

หวานละมุนแค่คุณกับผม (ซับไทย) ep30

หวานละมุนแค่คุณกับผม (ซับไทย) ep31

หวานละมุนแค่คุณกับผม (ซับไทย) ep32

หวานละมุนแค่คุณกับผม (ซับไทย) ep33

หวานละมุนแค่คุณกับผม (ซับไทย) ep34 จบ