Guyuan Imperial College (2023) อลวนรักสถานศึกษากู่หย่วน ซับไทย Ep.1-21

Guyuan Imperial College (2023) อลวนรักสถานศึกษากู่หย่วน

Guyuan Imperial College (2023) อลวนรักสถานศึกษากู่หย่วน   บอกเล่าถึงเรื่องราวในรั้วสถาบันหลังจากที่นักศึกษาหญิงยุคปัจจุบันเดินทางข้ามเวลามายังสำนักบัณฑิตโบราณโดยบังเอิญ เมื่อตัวเอกอู๋หวานหวานปลอมตัวเป็นผู้ชายเข้าไปในสำนักบัณฑิตแล้ว ก็ได้เกิดเรื่องราวสุดแสนจะเงอะงะขึ้นกับสหายร่วมชั้นเรียนอย่างถังเหวินฉี่และฉีซ่านมากมาย พวกเขาจะต้องร่วมแก้ไขความไม่ยุติธรรมของการศึกษาในยุคโบราณ จึงร่วมกันก่อตั้งโรงเรียนเอกชน ปฏิเสธการดูถูกเรื่องวงศ์ตระกูล รวมไปถึงรับสมัครสตรีเข้าเรียนโดยไม่รับเงิน แม้ระหว่างทางจะมีอุปสรรคมากมาย แต่ในที่สุดวิธีการของพวกเขาก็ค่อย ๆ ได้รับการยอมรับ และรวมแนวคิดการศึกษาสมัยใหม่เข้ากับสำนักบัณฑิตโบราณได้สำเร็จ

Guyuan Imperial College (2023) อลวนรักสถานศึกษากู่หย่วน ซับไทย Ep.1

Guyuan Imperial College (2023) อลวนรักสถานศึกษากู่หย่วน ซับไทย Ep.2

Guyuan Imperial College (2023) อลวนรักสถานศึกษากู่หย่วน ซับไทย Ep.3

Guyuan Imperial College (2023) อลวนรักสถานศึกษากู่หย่วน ซับไทย Ep.4

Guyuan Imperial College (2023) อลวนรักสถานศึกษากู่หย่วน ซับไทย Ep.5

Guyuan Imperial College (2023) อลวนรักสถานศึกษากู่หย่วน ซับไทย Ep.6

Guyuan Imperial College (2023) อลวนรักสถานศึกษากู่หย่วน ซับไทย Ep.7

Guyuan Imperial College (2023) อลวนรักสถานศึกษากู่หย่วน ซับไทย Ep.8

Guyuan Imperial College (2023) อลวนรักสถานศึกษากู่หย่วน ซับไทย Ep.9

Guyuan Imperial College (2023) อลวนรักสถานศึกษากู่หย่วน ซับไทย Ep.10

Guyuan Imperial College (2023) อลวนรักสถานศึกษากู่หย่วน ซับไทย Ep.11

Guyuan Imperial College (2023) อลวนรักสถานศึกษากู่หย่วน ซับไทย Ep.12

Guyuan Imperial College (2023) อลวนรักสถานศึกษากู่หย่วน ซับไทย Ep.13

Guyuan Imperial College (2023) อลวนรักสถานศึกษากู่หย่วน ซับไทย Ep.14

Guyuan Imperial College (2023) อลวนรักสถานศึกษากู่หย่วน ซับไทย Ep.15

Guyuan Imperial College (2023) อลวนรักสถานศึกษากู่หย่วน ซับไทย Ep.16

Guyuan Imperial College (2023) อลวนรักสถานศึกษากู่หย่วน ซับไทย Ep.17

Guyuan Imperial College (2023) อลวนรักสถานศึกษากู่หย่วน ซับไทย Ep.18

Guyuan Imperial College (2023) อลวนรักสถานศึกษากู่หย่วน ซับไทย Ep.19

Guyuan Imperial College (2023) อลวนรักสถานศึกษากู่หย่วน ซับไทย Ep.20