Golden Blood รักมันมหาศาล ตอนที่ 1-8 (จบ)

Golden Blood รักมันมหาศาล

รักมันมหาศาล “ความรักที่แท้จริง สละให้กันได้ แม้ชีวิต” เรื่องราวความรักระหว่างทายาทเจ้าพ่อมาเฟียและบอดี้การ์ดหนุ่มหน้านิ่งที่ต้องมาอยู่ใกล้ชิดกันจนก่อเกิดเป็นความรัก ที่สละให้กันได้แม้ชีวิต

Golden Blood รักมันมหาศาล ตอนที่ 1

Golden Blood รักมันมหาศาล ตอนที่ 2

Golden Blood รักมันมหาศาล ตอนที่ 3

Golden Blood รักมันมหาศาล ตอนที่ 4

Golden Blood รักมันมหาศาล ตอนที่ 5

Golden Blood รักมันมหาศาล ตอนที่ 6

Golden Blood รักมันมหาศาล ตอนที่ 7

Golden Blood รักมันมหาศาล ตอนที่ 8 (จบ)