Extraordinary Attorney Woo อูยองอู ทนายอัจฉริยะ พากย์ไทย Ep.1-16 (จบ)

ExtraordExtraordinary Attorney Woo อูยองอู ทนายอัจฉริยะ

inary Attorney Woo  เรื่องราวของ อูยองอู เป็นทนายความหญิง วัย 27 ปี ที่มีภาวะแอสเพอร์เกอร์ โรคในกลุ่มสเปกตรัมเดียวกับออทิสติก แต่เธอเป็นอัจฉริยะที่มีไอคิวสูงถึง 164 มีความทรงจำที่ดีเลิศ และกระบวนการความคิดที่เยี่ยมกว่าคนปกติเสียอีก เธอเรียนจบเป็นที่ 1 ในชั้นเรียน ทั้งสถาบันนิติศาสตร์ชื่อดัง และสาขาวิชากฎหมายมหาวิทยาลัยแห่งชาติของโซล แต่อย่างไรก็ตาม เธอก็พบว่าตัวเองกำลังมีปัญหาอย่างหนักหน่วงเกี่ยวกับการเข้าสังคม

Extraordinary Attorney Woo อูยองอู ทนายอัจฉริยะ พากย์ไทย Ep.1

Extraordinary Attorney Woo อูยองอู ทนายอัจฉริยะ พากย์ไทย Ep.2

Extraordinary Attorney Woo อูยองอู ทนายอัจฉริยะ พากย์ไทย Ep.3

Extraordinary Attorney Woo อูยองอู ทนายอัจฉริยะ พากย์ไทย Ep.4

Extraordinary Attorney Woo อูยองอู ทนายอัจฉริยะ พากย์ไทย Ep.5

Extraordinary Attorney Woo อูยองอู ทนายอัจฉริยะ พากย์ไทย Ep.6

Extraordinary Attorney Woo อูยองอู ทนายอัจฉริยะ พากย์ไทย Ep.7

Extraordinary Attorney Woo อูยองอู ทนายอัจฉริยะ พากย์ไทย Ep.8

Extraordinary Attorney Woo อูยองอู ทนายอัจฉริยะ พากย์ไทย Ep.9

Extraordinary Attorney Woo อูยองอู ทนายอัจฉริยะ พากย์ไทย Ep.10

Extraordinary Attorney Woo อูยองอู ทนายอัจฉริยะ พากย์ไทย Ep.11

Extraordinary Attorney Woo อูยองอู ทนายอัจฉริยะ พากย์ไทย Ep.12

Extraordinary Attorney Woo อูยองอู ทนายอัจฉริยะ พากย์ไทย Ep.13

Extraordinary Attorney Woo อูยองอู ทนายอัจฉริยะ พากย์ไทย Ep.14

Extraordinary Attorney Woo อูยองอู ทนายอัจฉริยะ พากย์ไทย Ep.15

Extraordinary Attorney Woo อูยองอู ทนายอัจฉริยะ พากย์ไทย Ep.16 (จบ)