Don’t Think of Interrupting My Studies (2021) วิกฤตหัวใจ ยัยนักเรียนดีเด่น EP 1-24 จบ พากย์ไทย

เมื่อพวกเขาทำความรู้จักกัน Xiangwan ก็ตระหนักดีว่านอกเหนือจากผลลัพธ์แล้วทุกคนก็มีลักษณะที่เป็นบวกDon’t Think of Interrupting My Studies (2021) วิกฤตหัวใจ ยัยนักเรียนดีเด่นและการชนะไม่ใช่ทุกสิ่งซีรี่ย์จีนดราม่า เธอเริ่มช่วยเหลือเพื่อนร่วมชั้นทำให้พวกเขาตกหลุมรักการเรียนและกระตุ้นให้พวกเขาไล่ตามความฝัน ในที่สุด

Don’t Think of Interrupting My Studies (2021) วิกฤตหัวใจ ยัยนักเรียนดีเด่น EP.1

Don’t Think of Interrupting My Studies (2021) วิกฤตหัวใจ ยัยนักเรียนดีเด่น EP.2

Don’t Think of Interrupting My Studies (2021) วิกฤตหัวใจ ยัยนักเรียนดีเด่น EP.3

Don’t Think of Interrupting My Studies (2021) วิกฤตหัวใจ ยัยนักเรียนดีเด่น EP.4

Don’t Think of Interrupting My Studies (2021) วิกฤตหัวใจ ยัยนักเรียนดีเด่น EP.5

Don’t Think of Interrupting My Studies (2021) วิกฤตหัวใจ ยัยนักเรียนดีเด่น EP.6

Don’t Think of Interrupting My Studies (2021) วิกฤตหัวใจ ยัยนักเรียนดีเด่น EP.7

Don’t Think of Interrupting My Studies (2021) วิกฤตหัวใจ ยัยนักเรียนดีเด่น EP.8

Don’t Think of Interrupting My Studies (2021) วิกฤตหัวใจ ยัยนักเรียนดีเด่น EP.9

Don’t Think of Interrupting My Studies (2021) วิกฤตหัวใจ ยัยนักเรียนดีเด่น EP.10

Don’t Think of Interrupting My Studies (2021) วิกฤตหัวใจ ยัยนักเรียนดีเด่น EP.11

Don’t Think of Interrupting My Studies (2021) วิกฤตหัวใจ ยัยนักเรียนดีเด่น EP.12

Don’t Think of Interrupting My Studies (2021) วิกฤตหัวใจ ยัยนักเรียนดีเด่น EP.13

Don’t Think of Interrupting My Studies (2021) วิกฤตหัวใจ ยัยนักเรียนดีเด่น EP.14

Don’t Think of Interrupting My Studies (2021) วิกฤตหัวใจ ยัยนักเรียนดีเด่น EP.15

Don’t Think of Interrupting My Studies (2021) วิกฤตหัวใจ ยัยนักเรียนดีเด่น EP.16

Don’t Think of Interrupting My Studies (2021) วิกฤตหัวใจ ยัยนักเรียนดีเด่น EP.17

Don’t Think of Interrupting My Studies (2021) วิกฤตหัวใจ ยัยนักเรียนดีเด่น EP.18

Don’t Think of Interrupting My Studies (2021) วิกฤตหัวใจ ยัยนักเรียนดีเด่น EP.19

Don’t Think of Interrupting My Studies (2021) วิกฤตหัวใจ ยัยนักเรียนดีเด่น EP.20

Don’t Think of Interrupting My Studies (2021) วิกฤตหัวใจ ยัยนักเรียนดีเด่น EP.21

Don’t Think of Interrupting My Studies (2021) วิกฤตหัวใจ ยัยนักเรียนดีเด่น EP.22

Don’t Think of Interrupting My Studies (2021) วิกฤตหัวใจ ยัยนักเรียนดีเด่น EP.23

Don’t Think of Interrupting My Studies (2021) วิกฤตหัวใจ ยัยนักเรียนดีเด่น EP.24 End