Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.1-40 (จบ)

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ

พลิกล่าสืบคดีลับ Chasing the Undercurrent (2022) ในระหว่างที่ฉางเจิงรองผู้บัญชาการตำรวจกำลังสืบคดียิงกันในบ้านพักต่างอากาศย่านชานเมืองอยู่นั้น จ้าวเผิงเสียงได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในครั้งนี้ เขาไม่อยากที่จะข้องเกี่ยวกับการตายของอัยการจ้าวเผิงเฉิงลูกคนที่สองของตระกูลจ้าว แต่กลับกลายเป็นคนร้ายที่เป็นที่ต้องการตัว จากการสืบหาความจริงภายใต้ความช่วยเหลือของทีมสืบสวนลับที่กระทรวงความมั่นคงส่งมาฉางเจิงไม่เพียงแค่ต้องเผชิญหน้ากับคนสนิทและคนรัก แต่ยังได้รับรู้ความจริงเกี่ยวกับอดีตของตัวเองด้วย ท้ายที่สุดเขาได้ตัดใจทิ้งความรักไปและเลือกความยุติธรรม จากนั้นก็เข้าร่วมกับกระทรวงความมั่นคงเพื่อสืบสวนหาตัวคนร้าย ท้ายที่สุดเขาได้ตัดใจทิ้งความรักไปและเลือกความยุติธรรม จากนั้นก็เข้าร่วมกับกระทรวงความมั่นคงเพื่อสืบสวนหาตัวคนร้าย

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.1

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.2

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.3

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.4

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.5

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.6

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.7

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.8

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.9

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.10

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.11

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.12

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.13

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.14

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.15

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.16

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.17

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.18

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.19

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.20

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.21

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.22

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.23

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.24

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.25

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.26

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.27

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.28

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.29

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.30

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.31

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.32

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.33

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.34

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.35

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.36

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.37

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.38

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.39

Chasing the Undercurrent (2022) พลิกล่าสืบคดีลับ ซับไทย Ep.40 (จบ)