Black ยมฑูตร้าย ล่าวิญญาณรัก พากย์ไทย EP 1-9

Black ยมฑูตร้าย ล่าวิญญาณรัก พากย์ไทย

แบล็กบอกเล่าเรื่องราวของบันยัน Black ยมฑูตร้าย ล่าวิญญาณรัก(สิ่งเหนือธรรมชาติจากอีกมิติหนึ่ง) ในภารกิจเพื่อตามหาคู่หูของเขาในโลกมนุษย์ เขาได้ทำลายกฏข้อสำคัญของยมทูต แบล็กสิงร่างของมาลิก

Black ยมฑูตร้าย ล่าวิญญาณรัก พากย์ไทย EP.1

Black ยมฑูตร้าย ล่าวิญญาณรัก พากย์ไทย EP.2

Black ยมฑูตร้าย ล่าวิญญาณรัก พากย์ไทย EP.3

Black ยมฑูตร้าย ล่าวิญญาณรัก พากย์ไทย EP.4

Black ยมฑูตร้าย ล่าวิญญาณรัก พากย์ไทย EP.5

Black ยมฑูตร้าย ล่าวิญญาณรัก พากย์ไทย EP.6

Black ยมฑูตร้าย ล่าวิญญาณรัก พากย์ไทย EP.7

Black ยมฑูตร้าย ล่าวิญญาณรัก พากย์ไทย EP.8

ติดตามตอนต่อไป Black ยมฑูตร้าย ล่าวิญญาณรัก พากย์ไทย EP.9