Behind Every Star ผู้จัดการซุปตาร์ว้าวุ่น ซับไทย Ep.1-12 (จบ)

Behind Every Star ผู้จัดการซุปตาร์ว้าวุ่น

BehindEveryStar เล่าถึงเรื่องราวความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายใน Method Entertainment ซึ่งเป็นบริษัทการจัดการศิลปินขนาดใหญ่ในวงการ โดยจะเจาะลึกทั้งเรื่องราวของชีวิตการทำงาน, ความต้องการ และชีวิตส่วนตัวของบรรดาผู้จัดการส่วนตัวของคนดัง

Behind Every Star ผู้จัดการซุปตาร์ว้าวุ่น ซับไทย Ep.1

Behind Every Star ผู้จัดการซุปตาร์ว้าวุ่น ซับไทย Ep.2

Behind Every Star ผู้จัดการซุปตาร์ว้าวุ่น ซับไทย Ep.3

Behind Every Star ผู้จัดการซุปตาร์ว้าวุ่น ซับไทย Ep.4

Behind Every Star ผู้จัดการซุปตาร์ว้าวุ่น ซับไทย Ep.5

Behind Every Star ผู้จัดการซุปตาร์ว้าวุ่น ซับไทย Ep.6

Behind Every Star ผู้จัดการซุปตาร์ว้าวุ่น ซับไทย Ep.7

Behind Every Star ผู้จัดการซุปตาร์ว้าวุ่น ซับไทย Ep.8

Behind Every Star ผู้จัดการซุปตาร์ว้าวุ่น ซับไทย Ep.9

Behind Every Star ผู้จัดการซุปตาร์ว้าวุ่น ซับไทย Ep.10

Behind Every Star ผู้จัดการซุปตาร์ว้าวุ่น ซับไทย Ep.11

Behind Every Star ผู้จัดการซุปตาร์ว้าวุ่น ซับไทย Ep.12 (จบ)