Because This Is My First Life เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน พากย์ไทย Ep.1-16 (จบ)

Because This Is My First Life เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน

Because This Is My First Life เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน นัมเซฮี หรือ อีมินกี หนุ่มโสดในวัยสามสิบต้น ๆ เลือกที่จะไม่แต่งงาน เขาเป็นคนหนุ่มที่มีบ้านเป็นของตัวเองแต่ก็ต้องแบกรับภาระหนี้สินจำนวนมาก ในขณะที่ ยุนจีโฮ หรือ จองโซมิน สาวโสดไร้บ้าน ได้แต่อิจฉาคนที่มีบ้านเป็นของตัวเอง เธอต้องเลิกรากับคนที่คบอยู่เพราะปัญหาการเงิน จนในที่สุด ยุนจีโฮ ก็ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของนัมเซฮี ทั้งสองจึงกลายเป็นเพื่อนร่วมบ้านกัน

เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน พากย์ไทย Ep.1

เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน พากย์ไทย Ep.2

เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน พากย์ไทย Ep.3

เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน พากย์ไทย Ep.4

Because This Is My First Life เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน พากย์ไทย EP.5

Because This Is My First Life เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน พากย์ไทย EP.6

Because This Is My First Life เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน พากย์ไทย EP.7

Because This Is My First Life เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน พากย์ไทย EP.8

เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน พากย์ไทย Ep.9

เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน พากย์ไทย Ep.10

เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน พากย์ไทย Ep.11

เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน พากย์ไทย Ep.12

เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน พากย์ไทย Ep.13

เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน พากย์ไทย Ep.14

เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน พากย์ไทย Ep.15

เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน พากย์ไทย Ep.16 (จบ)