BartKowiak (2021) บาร์ตโคเวียก แค้นนักสู้ ซับไทย

BartKowiak (2021) บาร์ตโคเวียก แค้นนักสู้ ซับไทย

BartKowiak  นักชกชื่อฉาวต้องมารับช่วงต่อกิจการไนท์คลับของครอบครัวแทนพี่ชายที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์ ก่อนจะได้ล่วงรู้ว่าการตายของพี่ชายอาจไม่ใช่เหตุสุดวิสัย

[block]


[/block]