Assistant of Superstar 2022 ผู้ช่วยสุดเปิ่นของนายซุปตาร์ ซับไทย Ep.1-24 (จบ)

Assistant of Superstar 2022

ผู้ช่วยสุดเปิ่นของนายซุปตาร์ Assistant of Superstar 2022 อวี้ฉือเหยาเหยาเป็นนักเรียนแผนกวรรณกรรมคลาสสิกที่มีความกลัวกลัวการถูกมองในขณะพูดในที่สาธารณะ เพื่อที่จะรักษาโรคนี้ เธอทำตามคำแนะนำของเพื่อนสนิทโดยไปสมัครโปรแกรมทางจิตวิทยา แต่เธอเดินเข้าไปในห้องสัมภาษณ์โดยบังเอิญและกลายเป็นผู้ช่วยของซุปเปอร์สตาร์สุดหล่อ เรื่องราวของสาวจอมเปิ่นและนายซุปตาร์จึงเริ่มขึ้น

Assistant of Superstar 2022 ผู้ช่วยสุดเปิ่นของนายซุปตาร์ ซับไทย Ep.1

Assistant of Superstar 2022 ผู้ช่วยสุดเปิ่นของนายซุปตาร์ ซับไทย Ep.2

Assistant of Superstar 2022 ผู้ช่วยสุดเปิ่นของนายซุปตาร์ ซับไทย Ep.3

Assistant of Superstar 2022 ผู้ช่วยสุดเปิ่นของนายซุปตาร์ ซับไทย Ep.4

Assistant of Superstar 2022 ผู้ช่วยสุดเปิ่นของนายซุปตาร์ ซับไทย Ep.5

Assistant of Superstar 2022 ผู้ช่วยสุดเปิ่นของนายซุปตาร์ ซับไทย Ep.6

Assistant of Superstar 2022 ผู้ช่วยสุดเปิ่นของนายซุปตาร์ ซับไทย Ep.7

Assistant of Superstar 2022 ผู้ช่วยสุดเปิ่นของนายซุปตาร์ ซับไทย Ep.8

Assistant of Superstar 2022 ผู้ช่วยสุดเปิ่นของนายซุปตาร์ ซับไทย Ep.9

Assistant of Superstar 2022 ผู้ช่วยสุดเปิ่นของนายซุปตาร์ ซับไทย Ep.10

Assistant of Superstar 2022 ผู้ช่วยสุดเปิ่นของนายซุปตาร์ ซับไทย Ep.11

Assistant of Superstar 2022 ผู้ช่วยสุดเปิ่นของนายซุปตาร์ ซับไทย Ep.12

Assistant of Superstar 2022 ผู้ช่วยสุดเปิ่นของนายซุปตาร์ ซับไทย Ep.13

Assistant of Superstar 2022 ผู้ช่วยสุดเปิ่นของนายซุปตาร์ ซับไทย Ep.14

Assistant of Superstar 2022 ผู้ช่วยสุดเปิ่นของนายซุปตาร์ ซับไทย Ep.15

Assistant of Superstar 2022 ผู้ช่วยสุดเปิ่นของนายซุปตาร์ ซับไทย Ep.16

Assistant of Superstar 2022 ผู้ช่วยสุดเปิ่นของนายซุปตาร์ ซับไทย EP.17

Assistant of Superstar 2022 ผู้ช่วยสุดเปิ่นของนายซุปตาร์ ซับไทย EP.18

Assistant of Superstar 2022 ผู้ช่วยสุดเปิ่นของนายซุปตาร์ ซับไทย Ep.19

Assistant of Superstar 2022 ผู้ช่วยสุดเปิ่นของนายซุปตาร์ ซับไทย Ep.20

Assistant of Superstar (2022) ผู้ช่วยสุดเปิ่นของนายซุปตาร์ ซับไทย EP.21

Assistant of Superstar (2022) ผู้ช่วยสุดเปิ่นของนายซุปตาร์ ซับไทย EP.22

Assistant of Superstar (2022) ผู้ช่วยสุดเปิ่นของนายซุปตาร์ ซับไทย EP.23

Assistant of Superstar (2022) ผู้ช่วยสุดเปิ่นของนายซุปตาร์ ซับไทย EP.24จบ