Again My Life ซับไทย Ep.1-16 (จบ)

Again My Life

Again My Life  หลังจากจัดการกับพันธมิตรและลูกน้องของโจแทซอบ ฮีอูก็ลาออกจากอัยการ และประกาศเป็นผู้สมัครเพื่อเข้าไปในสภาในเขตเดียวกับโจแทซอบ ในการเลือกตั้งที่เข้มข้นที่เต็มไปด้วยการหาเสียงและการใส่ร้ายป้ายสีอย่างเสื่อมเสีย ฮีอูดับเครื่องชนเพื่อการเผชิญหน้าครั้งสุดท้าย

Again My Life ซับไทย Ep.2

Again My Life ซับไทย Ep.3

Again My Life ซับไทย Ep.4

Again My Life ซับไทย Ep.5

Again My Life ซับไทย Ep.6

Again My Life ซับไทย Ep.7

Again My Life ซับไทย Ep.8

Again My Life ซับไทย Ep.9

Again My Life ซับไทย Ep.10

Again My Life ซับไทย Ep.11

Again My Life ซับไทย Ep.12

Again My Life ซับไทย Ep.13

Again My Life ซับไทย Ep.14

Again My Life ซับไทย Ep.15

Again My Life ซับไทย Ep.16 (จบ)