หลุด18+ วัยรุ่นชอบท้าทายความตื่นเต้น ชวนกันไปท่า 69ที่ลานจอดรถ