สงคราม ความหวัง บัลลังก์เกียรติยศ (2002) THE PIANIST