มิตรภาพของเราอย่าให้เงินมาเกี่ยว (2006) FRIENDS WITH MONEY