ทรูบาดูร์ ทำนองชีวิต (2022) THE FESTIVAL OF TROUBADOURS