ถอดสลักปล้น คนกระแทกมังกร (2010) FIRE OF CONSCIENCE