ตี๋เหรินเจี๋ยกับกิเลนเพลิง (2022) DI RENJIE-FIRE KIRIN